Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κυθήρων αποτελείται από 17 μέλη :

Πλειοψηφία

ΒΕΝΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΜΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΤΑΘΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Μείζων Μειοψηφία

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Ελάσσων Μειοψηφία

ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΙΔΥΜΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ο Εμμανουήλ Στάθης ενώ αντιδήμαρχοι έχουν οριστεί ο Χαράλαμπος Σούγιαννης και ο Γεώργιος Κομηνός.